PAST EVENTS

Events on June 2022

Groen Cafe Event:

Een gezonde bodem in het Stedelijk gebied van Eindhoven

Speakers: Niels Kreb en Thomas Besselink


Date: Donderdag 2 Juni, 19:00-22:00

Place: De bibliotheek, Eindhoven.

earn Mor

About this Event:

Eindhoven bruist van de ontwikkelingen, ook op het gebied van groen en duurzaamheid. Het thema is de laatste jaren steeds prominenter op de agenda komen te staan, en dat is maar goed ook! Er zijn dan ook een heleboel verenigingen, stichtingen en groepen actief met onderwerpen die met deze thema’s te maken hebben. Stuk voor stuk initiatieven die met veel passie een bijdrage leveren aan een gezond, duurzaam en groen Eindhoven. Tegelijkertijd zorgt dit voor een gefragmenteerd landschap aan onderwerpen, bijeenkomsten en bijbehorende doelgroepen.

Tijdens deze editie van het Groen Café is het onderwerp: Een gezonde bodem in het stedelijk gebied van Eindhoven.

Sprekers Niels Kreb (Beheerspecialist Groen gemeente Eindhoven) en Thomas Besselink (Brouwers Groenaannemers) nemen je mee in de toekomst van de Eindhovense bodem.

Niels Kreb
“Binnen het stedelijk gebied spelen steeds meer belangen en komt een leefbare stad onder druk te staan. Hierbij is de bodem de basis voor een leefbare stad. Verdichte en uitgeputte bodems met weinig organisch stof zijn een directe bedreiging voor de biodiversiteit en dus een leefbare stad. Om de groeiplaatsen van Eindhoven te waarborgen zijn wij als organisatie bezig met het ontwikkelen van een ‘’Groeiplaatstool’’. Deze gereedschapskist helpt ontwerpers, bestekschrijvers, beleidsmakers, aannemers en projectontwikkelaars de juiste keuze te maken op het gebied van groeiplaatsen voor planten en bomen. Hiermee versterken we de fundatie van de voedsel Pyramide en vergroten de biodiversiteit.”

Thomas Besselink
“De wereld om ons heen verandert. De tempratuur stijgt wereldwijd en onze prachtige biodiversiteit loopt drastisch terug, helaas ook in Eindhoven. De komende tien jaar zullen de bewoners, de ondernemers, het onderwijs, de gemeente en haar groen-aannemers zij aan zij moeten werken om deze thema’s samen het hoofd te bieden. Donderdag 2 juni wil ik jullie meer vertellen over hoe wij, Brouwers Groen en gemeente Eindhoven, samenwerken binnen één bouwteam. Daarnaast wil ik jullie meer vertellen over ons living-sensoring lab, hier meten wij 24/7 die impact van onze nieuwe beheermaatregelen op bodem en beplanting. Hopelijk zie ik jullie dan!”

Laat je horen
Na de lezing is iedereen uitgenodigd om mee te praten in het debat wat wordt gehouden aan de hand van prikkelende stellingen. Ook ná het debat is er gelegenheid om je te laten horen. Iedereen die dat wil kan in maximaal 3 minuten een activiteit, organisatie, idee, hulpvraag aan de groep presenteren. Uiteraard is er daarna ‘netwerktijd’. Het eerste drankje is inbegrepen bij het toegangsbewijs.

Groen Café
Het Groen Café is een initiatief van Trefpunt Groen Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven en Art & Tech Society. Middels het structureel organiseren van een viertal Groen Cafés per jaar willen wij voor Eindhoven een stevig podium creëren waar in brede zin aandacht wordt besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (regio) Eindhoven. Onze stad staat immers voor een aantal belangrijke uitdagingen in het kader van o.a. verdichting, kwaliteit van de openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie. Stuk voor stuk onderwerpen die een sterke relatie hebben met groen en/of duurzaamheid, en die uitdagen tot dialoog en discussie. In elk Groen Café is er gelegenheid om te luisteren naar inspirerende sprekers en tijdens het debat te discussiëren over actuele onderwerpen. We sluiten af met een netwerkborrel waar we kunnen ontmoeten, napraten en inspireren. Welkom!

Curious about our previous events? cool

Looking forward to seeing you soon